Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.magikoravdi.gr αποτελεί χώρο διαδικτυακής προβολής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ», η οποία εδρεύει στην Κατερίνη, Νομός Πιερίας, επί της οδού Κ. Βάρναλη 10 και η οποία για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης θα καλείται εφεξής «Εταιρία», η δε ηλεκτρονική διεύθυνση θα καλείται «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός χώρος» και ο εκάστοτε επισκέπτης θα καλείται «Χρήστης». Mέσω της «Ιστοσελίδας» ο επισκέπτης της μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα, τα οποία πωλεί η «Εταιρία» καθώς και να προβεί σε αγορά προϊόντων της «Εταιρίας»

1. Αποδοχή όρων

Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συνεργασίας όσο και του συνόλου των όρων χρήσης της «ιστοσελίδας» και αποδέχεται να πραγματοποιήσει την αγορά σύμφωνα με αυτούς. Οι όροι χρήσης για την συναλλαγή μεταξύ πελάτη και του ηλεκτρονικού καταστήματος του, έχουν διαβαστεί από τους ενδιαφερόμενους της συναλλαγής.

 Η «Εταιρία» δηλώνει προς τον «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι προκειμένου να προβαίνει μέσω της «Ιστοσελίδας» σε αγορά προϊόντων είναι απαραίτητο να τηρεί τις επιβαλλόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι ενήλικος.

2. Τροποποιήσεις

2.1 Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα και ο «Χρήστης» συναινεί, να προβαίνει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση του «Χρήστη» σε οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ακόμα και κατάργηση τμήματος ή / και του συνόλου σελίδων, κατηγοριών, εφαρμογών και λογισμικών της «Ιστοσελίδας» όπως επίσης να μεταβάλει εν γένει τη λειτουργία, τον τρόπο παρουσίασης και τη δομή της καθώς και να διακόψει πλήρως τη λειτουργία της.

2.2 Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» έχει ενημερωθεί για τις πιθανές τροποποιήσεις της «Ιστοσελίδας» καθώς και ότι έχει λάβει γνώση ενδεχόμενων τροποποιήσεων των όρων χρήσης και συναινεί με τις τροποποιήσεις αυτές. 

2.3 Οι τιμές για τους επισκέπτες μας εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και 13% αντίστοιχα και δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής όπου αυτό προκύπτει.

3. Αποστολή και παράδοση προϊόντων

3.1 Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ο ελάχιστος χρόνος που θα απαιτηθεί για την παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας, στον τόπο που προσηκόντως έχει δηλωθεί μέσω των κατάλληλων πεδίων της «Ιστοσελίδας» από το «Χρήστη», είναι το χρονικό διάστημα από πέντε  εργάσιμες ημέρες και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα εργάσιμων ημερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ανάμεσα στους συμβαλλόμενους.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω των συνεργαζόμενων εταιριών μεταφορών και ταχυμεταφορών της «Εταιρίας».

Η «Εταιρία» δηλώνει ότι ενδέχεται να τροποποιείται ο παρόν όρος σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων σε σχέση με τη διαθεσιμότητά τους. Στην περίπτωση αυτή θα προηγείται εκ νέου ενημέρωση του Χρήστη και θα απαιτείται η ρητή του συναίνεση. 

Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων για λόγους που δεν άπτονται της δικής της υπαιτιότητας , ούτε για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά τους.  

 3.2 Δαπάνη αποστολής

Η «Εταιρία» διευκρινίζει ότι τα σχετικά με τη δαπάνη αποστολής, ισχύουν υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι η παράδοση πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών μεταφορών και ταχυμεταφορών.

4. Διαθεσιμότητα και εμφάνιση προϊόντων

4.1 Η «Εταιρία» δεν μπορεί να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

4.2 Ορισμένα προϊόντα υπάρχουν σε απόθεμα με άμεση διαθεσιμότητα. Για τα περισσότερα προϊόντα απαιτείται παραγγελία και χρόνος αναμονής, για τον οποίο ενημερώνεται ο «Χρήστης» και γίνεται περαιτέρω συνεννόηση για την τοποθέτηση της παραγγελίας σαν backorder ή για την ακύρωση της. Έχουν οριστεί από την «Εταιρία» ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες για την παραγγελία προϊόντων. Σε περίπτωση που ο «Χρήστης»  επιθυμεί να παραγγείλει μεγαλύτερη ποσότητα, πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά. Υπάρχει πιθανότητα τα προϊόντα σε προπαραγγελία να μην είναι τελικά διαθέσιμα από τον προμηθευτή ενώ παράλληλα κάποιος κωδικός μπορεί να καταργηθεί χωρίς προειδοποίηση, από τον προμηθευτή, κάτι για το οποίο δε φέρει ευθύνη η «Εταιρία».

4.3 Η εταιρία εφιστά την προσοχή σχετικά με το ενδεχόμενο η εμφάνιση των προϊόντων προς πώληση σε σχέση με τα χρώματα να μην αποτυπώνεται πλήρως από τις φωτογραφίες. Η πλήρης αποτύπωση συναρτάται άμεσα και από τα χαρακτηριστικά ανάλυσης της οθόνης του χρήστη.

5. Ακύρωση παραγγελίας

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης μιας παραγγελίας εντός 12 ωρών από την ώρα καταχώρησής, αποστέλλοντας μήνυμα στο email info@magikoravdi.gr  με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» και αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας. Παράλληλα απαιτείται και τηλεφωνική ενημέρωση της «Εταιρίας» στο τηλέφωνο επικοινωνίας. Μετά το παραπάνω χρονικό σημείο καμία ακύρωση δε θα γίνεται δεκτή.

6. Αλλαγή – Επιστροφή προϊόντων

Οι αλλαγές-επιστροφές των προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την «Εταιρία». 

6.1 Προϋποθέσεις αλλαγής-επιστροφής προϊόντων
Η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της μολονότι διασφαλίζει κατά το μέτρο του δυνατού την ποιότητα των προϊόντων που αποστέλλει.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής του προϊόντος στις εξής περιπτώσεις: 1) στην περίπτωση που έχει αποσταλεί λάθος προϊόν από αυτό που είχε παραγγείλει, 2) στην περίπτωση που είναι ελαττωματικό, 3) στην περίπτωση που δεν τον ικανοποιεί.

Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» επιθυμεί την αλλαγή-επιστροφή του προϊόντος που έχει λάβει θα πρέπει εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αγοράς:
να αποστείλει με email στο info@magikoravdi.gr την αίτηση αλλαγής με θέμα «Αίτηση αλλαγής της παραγγελίας» συμπληρώνοντας τον αριθμό της παραγγελίας και να ενημερώσει  τηλεφωνικά στο 23510 32922.

6.2 Υποχρεώσεις «Χρήστη»

Τα προϊόντα που θα επιστραφούν στην «Εταιρία» από τον «Χρήστη» δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Ο «Χρήστης» πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς να έχει αφαιρεθεί η αρχική τους συσκευασία, να τα έχει χειριστεί χωρίς να έχουν υποστεί αλλοιώσεις και να είναι στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν κατά την αγορά, δηλαδή καινούργια, μη φορεμένα και μη πλυμένα. Σε κάθε περίπτωση μόνο ο «Χρήστης» φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από το χειρισμό τους σε αυτήν τη διαδικασία. Ο «Χρήστης» υποχρεούται μαζί με τα προϊόντα που θα επιστρέψει στην «Εταιρία» να επιστρέψει και το παραστατικό που είχε εκδώσει η «Εταιρία» για την πώληση των προϊόντων.

6.3 Προϊόντα που εξαιρούνται από τη διαδικασία επιστροφής – αλλαγής

Δεν είναι εφικτή η αλλαγή και επιστροφή των εξής κατηγοριών προϊόντων: 

  1. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν με έκπτωση ή προσφορά και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Προσφορές».
  2. Τα προϊόντα «ειδικής παραγγελίας», δηλαδή αυτά τα οποία κατασκευάστηκαν από την « Εταιρία» ή από συνεργάτες της, αποκλειστικά και κατόπιν ειδικής παραγγελίας για το συγκεκριμένο πελάτη. Τέτοια προϊόντα θεωρούνται τα προσκλητήρια, οι εκτυπωμένες εφαρμογές, οι μπομπονιέρες, τα δώρα-γούρια-διακοσμητικά κατόπιν παραγγελίας, οι πασχαλινές λαμπάδες, τα εποχιακά δώρα και οτιδήποτε περιλαμβάνει ευπαθές προϊόν (φαγώσιμο) κουφέτα, γλυκά, μπισκότα κλπ, καθώς και προϊόντα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση από την αρχική τους μορφή κατόπιν απαίτησης του πελάτη όπως τυπωμένα και διακοσμημένα βιβλία ευχών, μαρτυρικά, στολισμένα σετ νονού, λαδόπανα με ειδική εκτύπωση ή κατόπιν παραγγελίας, χειροποίητα στέφανα, στολισμένα σετ καράφα-ποτήρι-δίσκος κλπ.

6.4 Διαδικασία επιστροφής – αλλαγής

Η αποστολή των προϊόντων αλλαγής πραγματοποιείται μόνον αφού παραληφθούν και υποβληθούν σε έλεγχο ποιότητας τα προϊόντα που επιστρέφονται. Επιστροφές χρημάτων γίνονται εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 

6.5 Τρόπος αποστολής και έξοδα παράδοσης σε περίπτωση αλλαγής – επιστροφής προϊόντων.
•  Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής προϊόντος τα έξοδα αποστολής βαραίνουν την «Εταιρία».
•  Στην περίπτωση αλλαγής-επιστροφής προϊόντος ο «Χρήστης» πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής.
•  Σε περίπτωση όπου το προϊόν για αλλαγή ή επιστροφή δεν πληροί τους παραπάνω προαναφερθέντες όρους της παραγράφου «Αλλαγή- επιστροφή προϊόντων», το δέμα θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
•  Τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων που επιστρέφονται εξολοκλήρου χωρίς αλλαγή επιβαρύνουν το «Χρήστη» – πελάτη. Για τον λόγο συμβουλεύουμε:
•  Τη χρήση συνεργαζόμενων μεταφορικών και ταχυμεταφορικών εταιριών για την επιστροφή ή αλλαγή της αγοράς του «Χρήστη».
•  Τη συσκευασία το προϊόντος σε ένα μεγαλύτερο κουτί προσεκτικά ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
•  Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η «Εταιρία» για απώλεια, καθυστέρηση, κλοπή ή κακή διαχείριση του δέματος που αποστέλλει ο πελάτης για αλλαγή – επιστροφή προϊόντος.
•  Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή η παραλαβή επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος με αντικαταβολή προς την «Εταιρία».
•  Όλα τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στην έδρα της «Εταιρίας».

6.6 Υποχρεώσεις «Εταιρίας» σε περίπτωση υπαναχώρησης «Χρήστη» 

Η «Εταιρία» δεν απαιτείται να επιστρέψει στο «Χρήστη» πρόσθετες δαπάνες που κατέβαλε ο «Χρήστης» π.χ. στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» είχε επιλέξει ταχύτερο τρόπο παράδοσης των προϊόντων με δική του οικονομική επιβάρυνση.

Η «Εταιρία» θα επιστρέψει τα χρήματα στον «Χρήστη» χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με τα οποία έλαβε τα χρήματα από τον «Χρήστη» κατά τη σύναψη της πώλησης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» είχε επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης την αντικαταβολή ή σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας, η «Εταιρία» θα επιστρέψει τα χρήματα στο «Χρήστη» με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του «Χρήστη», τον οποίο πρέπει να έχει συμπληρώσει προσηκόντως και ευκρινώς στη φόρμα της δήλωσης υπαναχώρησης.

Η «Εταιρία» μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των χρημάτων στο «Χρήστη» μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής – «Χρήστης» να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

7. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της, καθώς συνιστά ευθύνη του πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας. Η «Εταιρία» και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα κλπ

8. Σύνδεσμοι – Υπέρ σύνδεσμοι

Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι ο «Διαδικτυακός χώρος» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους και υπέρ συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, φυσικών και νομικών, για την περιήγηση στις οποίες ο «Χρήστης» έχει την αποκλειστική ευθύνη. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η «Εταιρία» ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από το «Χρήστη», καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησή του στις εν λόγω ιστοσελίδες.

9. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το web design, τα λογότυπα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχόλια κλπ είναι ιδιοκτησία της «Εταιρίας» και προφυλάσσονται έναντι όλων σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

10. Δωσιδικία & εφαρμοστέο δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της «Εταιρίας» ή από τις συναπτόμενες συμβάσεις αγοράς-πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Κατερίνης.